Hvad vil vi

Børnesyn

I Gummerup Vuggestue & Børnehave, mener vi, at den tidlige barndom i sig selv er en meget værdifuld del af livet. Det enkelte barn er særligt og har krav på at blive respekteret som selvstændigt individ, men endnu vigtigere, som en værdifuld del af vores fællesskab.

Fællesskabet, er rammen for individets dannelse og udvikling. Her knyttes de nære relationer og her har hvert barn en stemme og bliver hørt. Barnet har krav på voksne der vil det og som næres i samværet med barnet og tager dets intentioner alvorligt, med emotionel intensitet.

Fællesskabet udvikler barnets livsduelighed og selvstændighed, så det senere kan indgå i det store demokratiske fællesskab.

Vi er afklarede og bevidste om, at vi ved at møde barnet på sit niveau, er i med til at give det optimale opvækstvilkår.

 

Tryghed er kernen
Det er vigtigt for os, at vi sammen med børnene opbygger tillid til hinanden og tryghed for alle. Barnet skal spille en aktiv rolle i sin egen udvikling mod at blive et ansvarligt, demokratisk og socialt menneske.
Det betyder i praksis, at vi fx deler børnene op i mindre grupper i forhold til udviklingstrin. På den måde får hvert barn noget ud af aktiviteten på sit niveau samt god mulighed for interaktivitet med en voksen .

 

 

Et hus med knus
Her uddeler vi mange knus og kram hver dag – børn såvel som voksne. Fysisk kontakt øger trygheden, og når basen er tryg, tør barnet udforske verden.
Tilliden til hinanden styrker vi ved, at vi er tydelige voksne, der gør og mener, hvad vi siger. Vi er konsekvente og har tydelige grænser og faste rammer, som børnene kender og føler sig trygge ved. Men frem for alt er vi kærlige og har mange knus og kram klar til alle børn.

 

  

kj 012