Hvad gør vi

I Gummerup Vuggestue & Børnehave har vi 3 pædagogiske fokusområder:

MUSIK - BEVÆGELSE - MAD

I vores hus er fokus på sang og musik en naturlig og stor del af vores hverdag, ligesom motorik/ bevægelse, samt sund hjemmelavet mad af god kvalitet også får stor opmærksomhed hver dag. 3 fokusområder som alle har en stor indflydelse på barnets udvikling. Med legen som omdrejningspunkt og barnet i centrum - er vores pædagogik nærværende og meningsfyldt. Vi tager udgangspunkt i det legende barn og det der udspiller sig i barnets univers - og skaber herigennem en meningsfuld rød tråd i vores pædagogiske linje og hverdag. 


Legen i centrumMaling og sugerør 024
Børn skal lege. “Man lærer, så længe man leger”. Børn er tingfindere – og der er “skatte” overalt.
Legen er grundlæggende i børns udvikling på alle niveauer.
Kendetegnet ved leg er, at den ikke er statisk, men hele tiden kan blive til noget andet.
Leg/legekultur er opbygning af et fællesskab. Leg er teamwork – for man kan jo ikke vippe alene – vel!  – Citater fra legeforsker Herdis Toft – Syddansk Universitet.


Børns leg starter med eneleg – hvor barnet leger selv. Næste stadie er parallelleg – hvor barnet leger ved siden af et andet barn, spejler sig og efterligner evt.det andet barns leg. Efterhånden udvikler barnet den legekultur, der bliver til rolleleg og socialleg, hvor barnet leger i samspil med andre børn, og hvor børnene har roller i hinandens leg. Det kræver koncentration og gode sociale kompetencer at forstå legens spilleregler.

Børn leger for legens skyld – og vi skal som voksne støtte op omkring legen i centrum.

 

Livsbekræftende leg
I Gummerup Vuggestue & Børnehave forsøger vi at skabe gode rammer omkring legen i alle dens finurligheder. Børn leger med de mærkeligste ting de mærkværdigste steder.
Vi forsøger at tage højde for alle de mærkværdigheder, som børnenes livsbekræftende leg medfører. Vi guider børnene i deres leg ved at hjælpe dem med konflikter og misforståelser, samtidig med at vi prøver at være rollemodeller for den gode leg og kommunikation.

 

Hej bænkebider!
Hos os er der tid til at lege og fordybe sig. Vi har ikke travlt – vi hylder langsomhed og vores filosofi er at tryghed, omsorg og faste voksne i hyggelige rammer, er det vigtigste for  barnets udvikling. At kigge på en bænkebider under en træstub, at samle kastanjer under det store kastanjetræ i haven og studere striberne på himlen efter en flyver – pirrer efter vores overbevisning mindst lige så meget til det mindste barns sanser og fantasi, som en udflugt med bus til zoo.

 

Risikofyldt leg

Børn er skabt med en naturlig lyst til at udforske deres krop og de objekter de møder på deres vej. Læring sker igennem sanserne, og en del af børns udvikling er at undersøge, hvad kroppen kan og hvordan forskellige oplevelser, samt situationer mærkes på kroppen. Børns nysgerrighed og initiativ til fx at klatre op på en stol eller i et højt træ, kan gøre os voksne bekymret, fordi vi evner at se et skridt længere frem i hændelsen. Som fagpersonale, forældre eller bedsteforældre er vi forskellige i vores tilgang og måde at reagere på, når vi oplever risikofyldt leg. Læs mere om hvordan vi arbejder med risikofyldt leg i vores hus:Risikofyldt leg 

 

 

Ny Nordisk Skole – institution
Gummerup Vuggestue blev fra 2013 optaget som Ny Nordisk Daginstitution, hvilket betød, at vi de næste 2 år, ved hjælp af en forandringsteori, fik skærpet vores pædagogiske kvalitet og faglighed. Vi  valgte at arbejde med et omdrejningspunkt om børn og leg. Vi arbejdede med at udvikle og støtte børnenes leg, således at de udvikler kompetencer, som senere skal gøre dem til livsduelige unge og voksne med gode indlæringsmuligheder og dermed gode muligheder senere i livet.

 

 

Omsorg og læring 
For at børn skal kunne udvikles og blive trygge til at lege og lære, arbejder vi med omsorgsgrebet.
Bliv klogere på begrebet her:

 

Det hele menneske
I Gummerup Vuggestue & Børnehave er vi meget optaget af at komme hele vejen rundt om barnet (det hele menneske) og stimulere alle barnets sanser samt udvikle dets kompetencer. Med udgangspunkt i de pædagogiske læreplaners 6 temaer, tilrettelægger vi vores aktiviteter, så alle temaer bliver tilgodeset - hvor vi stadig har hovedfokus på MUSIK - BEVÆGELSE og MAD.

 

 

Tju bang chokolademand - musik hver dag
“Musik er sindsyg vigtigt” (citat fra hjerneforsker Ann E. Knudsen).
Musik udvikler og stimulerer samarbejdet mellem højre og venstre hjernehalvdel, hvilket styrker bl.a. koncentrationsevnen og derved indlæringsevnen hos barnet på længere sigt. Også de motoriske færdigheder og barnets sprog udvikles ved sang og musik.
I Gummerup Vuggestue & Børnehave, har vi dagligt fokus på musik og sang, som er et af vores 3 ben. Vi spiller guitar, og børnene laver orkester med rytmeinstrumenter og synger alle de gamle og nye børnesange og sanglege. Vi har arbejdet med CD projekter, som har udmøntet sig i en samlet sangmappe med 30 sange + en tilhørende CD, hvor børn og voksne i Gummerup Vuggestue synger og spiller. Det har været en kæmpe succes – både som projekt og som færdigt produkt. Forældrene kunne på den måde synge de sange, børnene kender og elsker sammen med børnene derhjemme. 
Her kan du høre lidt fra vores autentiske og upolerede CD.

Download:

Gummerup Vuggestue synger og spiller

 

Nedenfor finder du links til videnskabelige artikler og forskning der belyser hvorfor musik er så vigtigt for børns udvikling:
Musik gør os klogere

Musik gør noget ved os ...

Musik er den faglige udviklings fundament

Musik giver liv til læring

 

 

Frihed udenfor
Udeaktiviteter er også på programmet hver dag – enten på vores hyggelige legeplads eller i det skønne grønne nærområde. Nogle børnehavebørn kører afsted til skov og strand i vores børnehavebus. Vi spiser også tit i det fri.

 

Rend og hop
Motorik og leg med kroppen i fokus bruger vi rigtig megen tid på. Vi låner skolens gymnastiksal hver uge, hvor der er masser af plads og fantastiske redskaber at udfordre. Hjemme i huset bruger vi både pladsen ude og inde til tumlen, dans og lege. i 2019 fik vi et nyt motorikrum i vores hus.

Her links til artikler om forskning vedr. børn og bevægelse:
Ny forskning: Bevægelse fremmer trivsel og læring

Hver 3. danske barn har motoriske vanskeligheder

Sprog og bevægelse hænger sammen

 

Børn og mad

Når børnene er bænket om bordet for at spise et fælles frokostmåltid i institutionen, så er det ikke alene et spørgsmål om at mætte munde. Der er mere på spil. Det fælles måltid er med til at give børnene maddannelse, fastslår forskerne. 

I vuggestuen får børnene serveret lækker hjemmelavet mad hver dag. Både kolde og varme retter - af og til smører de selv. Vores kostpolitik bygger på sundhedsstyrelsens anbefalinger. Vi køber økologi efter økonomi og er altid på jagt efter friske og lækre råvarer. Vi vægter at maden er indbydende, farverig og pirrer til nysgerrigheden hos børnene.

 

I børnehaven er børnene også selv ved madlavningen. F.eks. når vi hver uge laver mad over bål. Her laver de  mad  sammen med pædagogerne til hele børnehaven imens der hyges rundt omkring bålet.  I børnehaven foregår en del af pædagogikken imens maden tilberedes. Her får man den gode snak imens man ordner grøntsager.

Børn har brug for anerkendelse
Vi har alle brug for at blive anerkendt for det, vi hver især bidrager til fællesskabet med. Også børn. Når børn er med i madlavningen, bidrager de til fællesskabet. De er med til at fremstille den mad, som de selv sammen med de andre børn i institutionen senere skal spise. De gør på den måde en forskel for andre, og det giver mulighed for at give børn social anerkendelse, som er en vigtig og værdifuld følelse for et barn.

Kræsenhed er udbredt blandt mange børn. Når barnet selv har været med ved tilberedningen af maden, viser forskning at der er større chance for at barnet vil smage på manden. end hvis det bliver serveret og det ser manden for første gang. Desuden betyder udseendet af maden rigtigt meget - så det prioriterer vi højt i vores hus.

Når børn deltager aktivt i madlavningen og selv er aktive ved selve måltidet, tilegner de sig en masse værdifulde ting, bl.a.:

•   Gode madvaner
•   Viden om sund mad
•   Gode bord- og spisevaner
•   Hjælpsomhed
•   Ejerskab til maden og normerne
•   Erfaringer med at være deltager og få ansvar
•   Maden er en social aktivitet

 
Se nedenfor link til artikler om børn og mad samt vores kostpolitik.

Børn lærer også imens de spiser
Mad er også pædagogik

Til kamp mod kræsenheden

Download: Mad og kostpolitik (docx - 407 kb)

 

 

Anerkendende pædagogik
Vi går ind for den anerkendende pædagogik, hvor barnet bliver hørt, set og behandlet med respekt. Vi arbejder i børnehøjde og analyserer barnets intentioner.

 

Ro og respektfuld omgangstone

Vi er meget opmærksomme på den måde, vi taler til børnene på og omgangstonen generelt i huset. Børn har krav på at vokse op i et rart og roligt miljø, hvor der er plads til alle. Vi tilrettelægger altid vores pædagogiske aktiviteter under hensyntagen til børnenes udviklingstrin og behov.

 

Fæææærdiiiiiiig!
Et pædagogisk fokuspunkt er selvhjulpethed, som vi arbejder med i hele perioden af barnets tid i vores hus - fra vuggestueperioden og igennem børnehavetiden frem imod skolestart. Friheden ved selv at kunne tage sine sko på og komme hurtigt ud på legepladsen, er fantastisk – også for et vuggestuebarn. At kunne vente efter tur, hælde mælk op i sin kop, spise med gaffel, sidde på det lille toilet og måske tisse en lille tår – alt sammen små succeshistorier fra børnenes hverdag. At kunne hjælpe sine venner og hjælpe med de daglige praktiske gøremål - som at lave mad, tørre borde af, lægge tøj sammen og dække bord - er meningsfyldt for børnene og giver dem en følelse af at kunne bidrage til fællesskabet. 

Se film om selvhjulpenhed på nedenstående link:

Så lad dog barnet ...