Beskrivelse af stuerne

Vores hus er et børnehus, med småbørnshus på den ene side af vejen og børnehave på den anden side af vejen. 
Småbørnshuset består af 3 stuer:

 

Solen + Skyen

- er dynamsike stuer hvor de mindste vuggestuebørn starter og stifter bekendtskab med verden udenfor deres eget hjem – måske for første gang.
Det er her vi arbejder med værdier som tryghed, nærvær og omsorg som omdrejningspunktet for barnets hverdag. Vi har indrettet stuerne, så de passer til de mindste og inviterer til god leg og spændende udfordringer. Vi har små kroge til fordybelse. Vi har dæmpet belysning og hyggemusik til de stille stunder – og discolys og sjov og balledemusik til de aktive stunder. Vores legetøj er tilpasset aldersgruppen og afstemt ifht. vores pædagogik og værdier.                    
Vi har 2 ladcykler med plads til 4 børn – og cykler ofte på udflugter i naturen og nærområdet. Udelivet prioriterer vi højt og de fleste børn på Skyen og Solen nyder dagligt vores skønne legeplads og grønne områder i lokalområdet.
Vi har en fast struktur dagen igennem. Det gør små børn trygge, at de kender rammerne for dagen og at der er en stor grad af genkendelighed i deres hverdag. Trygge rammer, med kærlige, nærværende og tydelige voksne, giver gode vilkår for udvikling, læring og trivsel hos de mindste børn.


Rammer for dagen i Skyen og Solen + Regnbuen:

6.00 – 7.30 Stille morgenstund hvor vi serverer morgenmad og hygger
8.30 – 9.00 Formiddagsmad med historielæsning, musik og gode snakke ved bordet
9.30 – 10.45 Pædagogiske aktiviteter ude og inde
11.00 – 11.30 Frokost med hyggestund ved bordet – maddannelse og gode snakke
11.30 – 12.15 Puttestund, hvor de fleste børn bliver puttet til middagslur
1215 -             De fleste sover middagslur eller hviler (de små sover ofte forskudt)
13.30 – 15.00  Børnene får eftermiddagsmad efterhånden som de vågner efter lur
14.30 – 16.30  Lege-eftermiddagsstund - ude og inde

Når barnet er klar til nye udfordringer med jævnaldrende børn, med fokus på den glidende overgang til børnehaven, er det tid til at rykke til Regnbuen. Det vil typisk ske når barnet er imellem 2,2 og 2,7 år. Vi planlægger overgangen til Regnbuen i samarbejde med jer forældre. Da vi arbejder ud fra udviklingstrin frem for alder, kan alderen svinge ifht. hvornår et barn er klar til nye udfordringer og rammer.

 

Regnbuen

- er stuen der binder vuggestuen og børnehaven sammen. Her starter barnet typisk et halvt år før treårsalderen. I Regnbuen kan man møde jævnaldrende børn og måske lidt ældre børn, og øve sig i rolleleg og i at kunne mange ting selv, f.eks. tage sko og jakke på, dække bord, hjælpe med maden og hjælpe sine venner i garderoben. Vi arbejder med selvhjulpenhed og vi arbejder med at kunne vente på tur, udsætte sine egne behov og være en god ven. 
Vi arbejder med toilettræning og med at kunne mærke sig selv og kroppens signaler. Fryser jeg, sveder jeg, er jeg sulten, mæt eller tørstig. Vi arbejder med følelser og hjælper barnet til at forstå sig selv. Vi arbejder med leg og sociale relationer og legefællesskaber. Alle børn skal have gode venner og nogen at lege med.
Sproget begynder at udvikles mere hos børnene når de nærmer sig børnehavealderen. I Regnbuen hjælper vi sproget på vej med ekstra fokus på sproglege, rim og remser, dialogisk læsning og i det hele taget taler vi meget med børnene for dialog er den bedste måde at udvikle sproget på.
Vores rammer i Regnbuen er rigtigt skønne. Vi har mange gode rum til fordybelse. Vi har bl.a. et skønt motorikrum til at tumle i og et krea-værksted, der giver mulighed for at arbejde med mange materialer, former og farver. Vores rammer er indrettet, så de tilgodeser børnenes udvikling og alder. Regnbuens legetøj er tilpasset børnegruppen samt husets pædagogik og værdier.
Vi har en skøn legeplads i Regnbuen, med plads til udfoldelse og leg, der passer til børnegruppen. Engang imellem får vi besøg af børnene fra og Skyen og Solen. Så er vi de store børn der hjælper de små.

I Regnbuen arbejder vi tæt sammen med børnehaven. Vi tager på besøg og leger på legepladsen. Vi går på besøg i Månen og Stjernen- som er stuerne i børnehaven. Vi leger med børnehavens børn og deres voksne, så vi stille og roligt lærer det hele at kende. Vi bliver måske – lige før vi skal starte i børnehaven, inviteret med på en tur i børnehavens bus, sammen med en af vores voksne og sammen med nogle af de venner som vi snart skal lege med i børnehaven.
Vores overgang til børnehaven er flydende. Det vil sige at vi i samarbejde med jer forældre, vurderer hvornår barnet er klar til at rykke i børnehave. I vores hus er man børnehavebarn, når man er klar til den nye og spændende – men også store verden på den anden side af vejen. Vi vurderer i forhold til barnets udvikling ikke alder. Det giver god mening, da børn modnes og udvikles forskelligt og er klar til forskellige udfordringer på forskellige tidspunkter.

 

Børnehaven

Børnehaven bor på den anden side af vejen. Vi har til huse i en gammel smuk bygning, hvor vi er inddelt i 2 dynamiske stuer, Månen og Stjernen med børn i alderen 3-4 år.  Derudover har vi Planeten som er stuen for den ældste gruppe børn i børnehaven samt Raketten som er vores førskoleprojekt der kærer fra marts til sommerferien.  Vi har mange gode faciliteter til rådighed i vores børnehave. Vi har gymnastiksal, som vi flittigt bruger til at tumle og styrke børnenes motorik. Vi har vores bus, som vi drager afsted i næsten dagligt – for at komme ud i naturen, vi har værksteder til kreativitet – musik og teater. Vi har tumlerum og fordybelsesrum. Vi har bilrum og dukkerum. I vores hus er der mange rum med mange muligheder – og det skaber ro og varieret indhold i hverdagen.
I vores børnehave har vi fuld forplejning – madordning hele dagen. Det betyder, at vi spiser sammen med børnene hver dag, og børnene lærer en god måltidskultur, samt får sund, varieret og nærende kost, og forældrene slipper for madpakken. Dog har vi i Raketten madpakker med - så vi kan øve os inden vi skal i skole. Pris for madordningen vi derved reduceres til 1/3 i de sidste måneder før skolestart. Et måltid er en vigtig pædagogisk stund på dagen og vi prioriterer derfor tiden hvor vi spiser med børnene højt.
Vi ønsker at skabe et børneliv i vores hus, hvor vi er med til at udvikle det enkelte barns særlige og unikke personlighed, og samtidig lære barnet at indgå i et fællesskab med de glæder og udfordringer det giver. Vi tror bl.a. på, at ved at vi har dynamiske grupper, giver vi børnene ud fra deres alder indsigt og forståelse for, hvordan vi skaber et fællesskab. De yngste har mulighed for at spejle sig i de ældre børn og de ældste lærer at have omsorg for de små og hjælpe dem. Vi inddrager børnene i hverdagens gøremål, for at opnå et fælles tredje. Eksempler kan være at vi hjælper hinanden, så vi kan komme ud af døren. de fleste dage er en gruppe på tur med vores bus. Her hjælper vi hinanden med fodtøj, overtøj og taske, så vi samlet kommer godt afsted. Vi hjælper hinanden, når vi når frem til bestemmelsesstedet, med at få alle ting med, passe på hinanden, ved at vi sikrer at ingen kommer til at gå for langt væk.

Vi styrker det enkelte barns robusthed, gennem pædagogiske aktiviteter. Vores børn er med til at tilberede maden. Når vi har rugbrødsdage, smører hvert enkelt barn sin egen mad. De bliver mestre i eget liv og det giver dem tro på at tage nye udfordringer op, når de med vejledning og gennem øvelse og gentagelser opdager de mestrer opgaven. Når vi har vores ugentlige båldag, hjælper børnene med at tilberede dagens måltid over bålet.

Vores børn får mulighed for at udfordre kroppen på vores skønne legeplads, som giver mange udfordringer på forskellige niveauer. Derudover har vi indrettet vores hus i funktioner, så det er muligt at fordybe sig i f.eks. en kreativ aktivitet på vores værksted, som ikke behøves pakkes væk, hvis vi ikke er færdig, fordi det skal passe ind i resten af dagens gøremål.

Derudover tilbyder vi vores kommende skolebørn et særlig tilrettelagt forløb fra mars og frem til sommerferien, hvor vi ønsker at klæde hvert enkelt barn så godt som muligt på til skolestart.

 

Dagens gang i børnehaven:

6.15–7.30        Fælles morgenstund og morgenmad 
8.30–9.00        Formiddagsmad
9.00–11.00       Aktiviteter
11.00–12.00     Frokost
12.00–16.30     Eftermiddagsmad + Aktiviteter ude og inde
16.30                Tak for i dag