Regler for medicingivning

Vedrørende medicingivning i vuggestue og børnehave

Hele året- hvor mange mennesker er samlet, svirrer det med mange forskellige bakterier og vira.
I den forbindelse udskrives der af læger en del medicin til de børn, der går i Gummerup priv. Vuggestue og Børnehave.

Da personalet ikke har en sundhedsfaglig baggrund, læner vi os op ad Sundhedsstyrelsens anbefaling om at medicin så vidt muligt gives i hjemmet udenfor det tidsrum, barnet er i dagtilbud.

Når det er sagt, så er der altid undtagelser og dette gælder ved kroniske lidelser som f.eks. astma og bronkitis, eller akutte livstruende sygdomme som f.eks. feberkramper. Her giver personalet den medicin, der gør det muligt for barnet at være i daginstitutionen.

Medicinen skal være lægeordineret – også selvom det er håndkøbs- eller naturmedicin. I disse tilfælde er forældre ansvarlige for at instruktionen fra den ordinerende læge om medicingivning videregives til personalet. I de fleste tilfælde vil påskriften på medicinbeholderen være tilstrækkelig instruktion. Beholderen/emballagen skal være original og skal have læselig påskrift med oplysning om barnets navn og CPR-nummer, medicinens art og den ordinerede dosis.

Medicinen afleveres altid til personalet og opbevares utilgængelig for uvedkommende.

Hvis en mere grundig instruktion af personalet er nødvendig, vil vi anmode forældre om en supplerende skriftlig instruktion fra lægen. Derudover skal forældre altid udfylde et skema for medicingivning som skal afleveres i institutionen til en stuepædagog på barnets stue.

 

Der udskrives også en del øredråber, øjendråber, øjensalve, næsespray, penicillin m.m. Vi vil her opfordre jer til at time medicingivningen, så den foregår hjemme. Hvis medicin skal gives 3 gange i døgnet, kan tidspunktet rykkes uden betydning for effekten og passes ind så det kan gives hjemme.

I tilfælde hvor personalet skal give indvortes medicin til barnet, forsøger vi at motivere barnet til at tage medicinen, men tvinger det aldrig. Hvis barnet nægter – må medicinen gives hjemme.

 

I forhold til temperaturtagning, så er det noget vi kun sjældent gør. Vi vurderer på barnets trivsel og evne til at være en del af dagligdagen. Hvis det bliver for svært, og barnet virker træt, varm og mat kontakter vi jer. Barnet kan godt være utilpas og ude af stand til at fungere og deltage i daginstitutionens hverdag uden at have feber. I de tilfælde ringer vi barnet hjem hvis vi vurderer det nødvendigt.