Alkoholpolitik

Vi har udarbejdet en alkoholpolitik i institutionen. Vi tager altid udgangspunkt i barnets tarv og har derfor udarbejdet retningslinjer som kan ses herunder:

 

Institutionens alkoholpolitik og handleplan

 

I tilfælde af, at der opstår problemer mht. situationer forårsaget af alkohol følges procedurerne som er beskrevet her.


Hvis en beruset forælder vil hente sit barn:

Hvis en forælder møder synligt beruset/påvirket op for at afhente sit barn, skal personalet bede forælderen om at finde en anden mulighed for hjemtransport for barnet. Personalet kan foreslå at der ringes efter en taxi – om nødvendigt på institutionens regning.

Agter den berusede/påvirkede forældre fortsat selv at køre, tilkalder personalet politiet. 


Forholdene i hjemmet vurderes:

Personalet skal undersøge om der er andre personer hjemme, hvis den berusede forælder vurderes at være ude af stand til at tage forsvarligt vare på barnet. Hvis der ikke er andre hjemme,  meddeler personalet, at barnet ikke må komme med, og forvaltningen kontaktes med henblik på at aftale nærmere om pasning af barnet.