Hvem er vi

Gummerup Vuggestue & Børnehave er en privat selvejende institution. Vi åbnede i  2009 som vuggestue og i 2018 startede vores børnehave så vi nu er en integreret Institution. 

Vi har 35 vuggestuepladser og 70 børnehavepladser.
Vi er ca. 25 faste personaler + vikarer, studerende og praktikanter.
.

Priser 2024

 

kr. 4020,- Vuggestue fuld tid

kr. 2349,- Børnehaveplads  fuld tid               

kr.   680,- Madordning børnehaven fuld kost    

kr. 3417,- Vuggestue flexplads 30 timer        

(begrænset antal pladser - hør nærmere) 

 

Prisen inkluderer fuld forplejning igennem hele dagen. Der ydes 50 % søskenderabat til det billigste barn. Søskenderabat ydes uanset om søskende går i en anden institution eller SFO. Fripladstilskud ydes på lige fod med de kommunale institutioner og skal søges hos Assens Kommune.

 

Det naturlige valg

Vi bor i hjertet af landsbyerne Køng og Gummerup, omkranset af bakkede marker og rindende bække. Indenfor nyder vi vores skønne lyse lokaler, der rummer plads til tryghed og tumleri. Udenfor kriblekrabler vi hver dag på vores legeplads, drager på ekspeditioner i Byfoldens grønne arealer i baghaven og følger nysgerrigt med i det lokale liv omkring os. Vi tager også  på eventyr i vores ladcykler og i vores flotte nye børnehavebus. BUSSEN

Født af tre mødre

Vi åbnede døren for småfolk i 2009.

I foråret 2009 var der store problemer med pasning i Glamsbjerg, Køng og Gummerup området. Derfor føder tre mødre idéen om en vuggestue.
De tre mødre går i gang, og lokalsamfundet støtter op med stribevis af frivillige hænder. De arbejder på højtryk for at få vuggestuen hurtigt op at stå. De ved, at behovet for en vuggestue er stort. Allerede den 1. september 2009 er der fødselsdag, og de første børn kravler og går ind i den nu restaurerede bygning bag urmager Carl Lassen.

Magnet for mange

Den voksende venteliste fortæller alt. Vuggestuen der nu er blevet til en integreret institution med egen børnehave har tilført lokalområdet liv. Den er blevet det daglige mødested, som købmanden var det i gamle dage netop her. Men Gummerup Vuggestue & Børnehave er ikke kun attraktiv for familierne i nærområdet. Vi tiltrækker børnefamilier fra et stort opland og så er vi det bevidste valg for mange tilflyttere.

 

 

 

 

 Se vores lille video om institutionen her:

Der er mange gode grunde til at vælge
Gummerup Vuggestue & Børnehave

Vi er en hyggelig institution med tryghed og nærvær i centrum.

Vi har en høj normering - mange voksne pr. barn og fagligt dygtigt personale
Vi prioriterer langsomhed som en modpol til den stressede hverdag

Vi har vores egen børnehavebus som bringer os vidt omkring
Vi har ladcykler til ture i lokalområdet

Vi har adgang til stor gymnastiksal på vores matrikel

Vi har pladsgaranti i børnehaven for vores vuggestuebørn

Vi har lækre fysiske rammer både ude og inde.

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns behov og udvikling 
Vi har en unik småbørnsgruppe, med glidende overgang til børnehave - ud fra udviklingstrin.

Vi har madordning både i vuggestue og børnehave, med sunde og delvist økologiske råvarer

Vores personale bliver løbende opdateret fagligt via kurser og uddannelse.

Vi har stort fokus på sikkerhed og opdateres via førstehjælpskursus hvert 2. år

Vi har fokus på trivsel hos såvel børn, som personale.
Vi lægger stor vægt på at vores institution er for alle - både børn forældre og personale.
Vi er et hus med kort beslutningsproces fra tanke til handling. Det mærkes positivt i hverdagen.
Vi prioriterer mere tid til børnene - mindre tid til administration og møder

Hvorfor vælge en privat institution?


Som privat institution bestemmer vi selv over institutionens drift. Vi vælger fx, hvornår vi vil ansætte personale, hvem vi vil ansætte, om vores normering skal være bedre end kommunens krav, og hvordan vi vil budgettere, indenfor rammer og lovgivning.

 

I Gummerup Vuggestue & Børnehave prioriterer vi, at anvende ressourcerne ud fra børnenes behov – indenfor vores økonomiske rammer.

Vi er ikke bundet op på specielle indkøbsaftaler men kan frit vælge, hvor vi vil købe ind, og hvilke varer vi vil vælge. Det ser vi som en stor fordel.

Vi er selvejende. Det betyder, at der ikke er en ejer, der kan trække økonomi ud af institutionen. 


Evt. overskud bruger vi derfor til forbedringer, mere personale og spændende legeredskaber og andet, der kan forsøde hverdagen i huset. Som forælder har du en stor grad af medindflydelse på dit barns hverdag, fordi forældrebestyrelsen er øverste myndighed.

Vi har ikke en omkostningstung administration, og derfor anvender vi en væsentlig del af driftstilskuddet og forældrebetalingen til ekstra normering.

Vi kan hurtigt træffe beslutninger og sætte nye skibe i søen. Vores beslutningsproces er kort, idet vi er et mindre hus. Det er ofte vigtigt at kunne handle hurtigt – og det kan vi i Gummerup private Vuggestue og Børnehave.

Vi kan tænke visionært og langsigtet – uden at blive bremset. F.eks. har vi  i 2021 købt en stor børnehavebus, med køkken, toilet og garderober - lige til at flytte ind i og komme afsted. Nu er vi ikke låst ifht. hvor vi gerne vil hen - og strand, Zoo, Egeskov, naturlegepladser og andre perler, er alt sammen muligt for os.

 

 

I Gummerup Vuggestue & Børnehave bruger vi mest mulig tid sammen med børnene. Tid til møder og andet arbejde – minimerer vi så meget vi kan. Vi er her for børnene og det er dem der er i fokus..

Vi har i vores hus stort ønske om, at blive bedre til det vi er gode til. Derfor evaluerer vi ofte på egen praksis, og bl.a. via spørgeskemaer mm. til forældrene, får vi også jeres vinkel på hvordan I oplever jeres barns hverdag, så vi hele tiden kan blive endnu bedre til vores arbejde. Vi bestræber os på at være de bedste – og det arbejder vi hårdt på hver dag.