Bestyrelsesarbejdet


Hvordan er bestyrelsen sammensat?

 

Bestyrelsen består af 6-7 medlemmer og et antal suppleanter:


5 forældre til børn i institutionen
1 medarbejderrepræsentant
1 ekstern repræsentant evt. fra lokalområdet.

Derudover deltager institutionens lader i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

1. og 2. suppleant deltager i bestyrelsesmøderne men har ikke stemmeret.

 

Hent vores bestyrelsesfolder og læs mere her: 
Download: Bestyrelsesfolder (pdf - 213 kb)


Et spændende ansvar

Tidligere formand Lone Ringsbo Meurer udtaler:
”Det er et privilegium at sidde i bestyrelsen for en privat selvejende daginstitution. Vi har mere indflydelse end i en kommunal institution. Det gør arbejdet sjovere og mere tilfredsstillende, men i høj grad også mere ansvarsfuldt. Vi har en unik mulighed for at præge udviklingen og driften af den institution, hvor vores børn tilbringer en vigtig del af deres barndom.”

Hvem bestemmer hvad?

Bestyrelsen har tre hovedopgaver:

 

  • Ansætte og afskedige personale.
  • Fordele ressourcer – menneskeligt og øonomisk.
  • Udstikke den pædagogiske kurs.