Bestyrelsesarbejdet


Hvordan er bestyrelsen sammensat?

 

Bestyrelsen består af 6-7 medlemmer og et antal suppleanter:


7 forælderrepræsentanter
1 medarbejderrepræsentant
1 ekstern repræsentant  fra lokalområdet, eller med specielle kompetencer. Hvis ikke denne post er besat, er der 8 forælderrepræsentanter i bestyrelsen.

Derudover deltager institutionens leder og souschef i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Der vælges 2 suppleanter, hvoraf 1.  suppleanten deltager i bestyrelsesmøderne men uden stemmeret.

 

Hent vores bestyrelsesfolder og læs mere her: 
Download: Bestyrelsesfolder (pdf - 213 kb)


Et spændende ansvar

Tidligere formand Lone Ringsbo Meurer udtaler:
”Det er et privilegium at sidde i bestyrelsen for en privat selvejende daginstitution. Vi har mere indflydelse end i en kommunal institution. Det gør arbejdet sjovere og mere tilfredsstillende, men i høj grad også mere ansvarsfuldt. Vi har en unik mulighed for at præge udviklingen og driften af den institution, hvor vores børn tilbringer en vigtig del af deres barndom.”

Hvem bestemmer hvad?

Bestyrelsen har tre hovedopgaver:

 

  • Ansætte og afskedige personale.
  • Fordele ressourcer – menneskeligt og økonomisk.
  • Udstikke den pædagogiske kurs.

Forretningsbestyrelse

Bestyrelsen i vores hus har et ekstra stort ansvar, da vi ejer bygninger og har ansvaret for en betydelig omsætning samt en pligt til at arbejde positivt for  institutionens udvikling og drift. Derfor er det væsentligt, at vores bestyrelse er forretnings- og udviklings orienteret og at det enkelte medlem af bestyrelsen træffer objektive og professionelle beslutninger på baggrund af hvad der er bedst for den samlede institution set ud fra et udviklingsmæssigt perspektiv.