Rapporter

Kvalitetsaftalen er en rapport der beskriver Gummerup private Vuggestue og Børnehaves arbejde ud fra en række kriterier udstukket af Assens Kommune. Rapporten danner grundlag for det årlige tilsynsmøde som Assens Kommune holder med institutionen. Rapporten udarbejdes ca. hvert 2. år.

Du kan hente vores seneste kvalitetsrapport fra 2021 her

Download: Download: Kvalitetsrapport 2021 (pdf - 478 kb)

Godkendelsesnotat fra Assens kommune 2023:
Download: Godkendelse tilsyn 2023 (pdf - 21 kb)