Værdier og mål

Vores målsætning tager udgangspunkt i vort fælles børnesyn. Målsætningen er udarbejdet i respekt for dagtilbudsloven.

 

Det er vores mål at:DSC09834

  • Der er sammenhæng og helhed i børnenes hverdag, og at børnene, deres forældre og personalet oplever huset som en institution, der er med til at skabe sammenhæng i børnenes liv.
  • Børnene oplever en hverdag med den tryghed og tillid, der giver det bedste læringsmæssige udgangspunkt.
  • Vi vil skabe en atmosfære af åbenhed og gensidig respekt.
  • Det daglige liv er præget af engagement i eget og fælles arbejde.
  • Dagligdagen byder på udfordringer, der pirrer børnenes nysgerrighed  og appellerer til deres fantasi og kreativitet.
  • Vi vil støtte børnene i deres udvikling og selvhjulpenhed, så de bliver så dygtige de kan.
  • Vi vil tage udgangspunkt i børnenes leg og derigennem guide og støtte dem med inklusion for øje.