Den nye styrkede læreplan

Den nye styrkede læreplan

Der er i sommeren 2018 blevet vedtaget en ny dagtilbudslov og derfor også et nyt pædagogisk grundlag for vores institutionelle praksis. Dette grundlag kaldes den Styrkede Pædagogiske Læreplan.

Vi har derfor påbegyndt arbejdet med at orientere os i- og implementere den nye læreplan i praksis.

Den styrkede pædagogiske læreplan bygger på temaerne: kultur æstetik og fællesskabsocial udvikling, kommunikation og sprog, alsidig personlig udvikling, krop sanser og bevægelse, natur udeliv og science

Herunder ligger et grundlæggende pædagogisk fundament som bygger på: børnesyn, dannelse og børneperspektiv, sammenhænge, leg, børnefællesskaber, læring, læringsmiljøer, forældresamarbejde og børn i udsatte positioner .

 Læreplansblomsten

 

Måden hvorpå vi skal arbejde med den nye læreplan, bygger på ovenstående model hvor  temaerne ses i sammenhæng med hinanden og altid med en fælles pædagogisk værdi-kerne.

For at løse vores pædagogiske opgave, skal vi bl.a. styrke vores evalueringskultur og revidere vores pædagogiske læringsmål.

Det er vigtigt for os, at vi bevarer vores institutionelle dna som bygger på musik, bevægelse og kost. Og det vil der stadig være afsat masser af plads til i vores dagligdag, som en naturlig del af vores arbejde med den styrkede læreplan.

I den kommende periode vil vi løbende indsætte eksempler på reviderede beskrivelser af vores pædagogiske læreplan og læringsmål.

 

Læs institutionens læreplan her :Download: Nye styrkede læreplan (pdf - 1,4 MB)