Den nye styrkede læreplan

Den nye styrkede læreplan

Der blev i sommeren 2018 vedtaget en ny dagtilbudslov og derfor også et nyt pædagogisk grundlag for vores institutionelle praksis. Dette grundlag kaldes den Styrkede Pædagogiske Læreplan.

 

Den styrkede pædagogiske læreplan bygger på temaerne: kultur æstetik og fællesskabsocial udvikling, kommunikation og sprog, alsidig personlig udvikling, krop sanser og bevægelse, natur udeliv og science

Herunder ligger et grundlæggende pædagogisk fundament som bygger på: børnesyn, dannelse og børneperspektiv, sammenhænge, leg, børnefællesskaber, læring, læringsmiljøer, forældresamarbejde og børn i udsatte positioner .

 Læreplansblomsten

 

Måden hvorpå vi arbejder med den styrkede læreplan, bygger på ovenstående model, hvor  temaerne ses i sammenhæng med hinanden og altid med en fælles pædagogisk værdi-kerne.

For at løse vores pædagogiske opgave, skal vi bl.a. styrke vores evalueringskultur og revidere vores pædagogiske læringsmål.

Det er vigtigt for os, at vi bevarer vores institutionelle dna som bygger på musik, bevægelse og kost. Og det vil der stadig være afsat masser af plads til i vores dagligdag, som en naturlig del af vores arbejde med den styrkede læreplan.

 

 

Læs institutionens seneste læreplan her -  Download: Læreplan 2023-24 (pdf - 1,4 MB)