Personalepolitik

Det skal være sjovt at gå på arbejde

Vores motto er: ”Det skal være sjovt at gå på arbejde”.
Et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø giver glade medarbejdere. Glade medarbejdere har overskud og energi i hverdagen, og det afspejler sig i arbejdet med børnene. Når personalet har det godt og er trygge, smitter det af på hele atmosfæren i huset.

Medbestemmelse og ansvar

Vi lægger stor vægt på, at personalet bliver hørt og får medbestemmelse i hverdagen. Det giver større ansvarsfølelse, ejerskab og tilfredshed. Vi ser hinanden som ressource personer, som hver især bidrager med det, vi er gode til, så vi favner bredt og mangfoldigt. Vi ser hinandens forskelligheder som en styrke og udnytter forskellighederne i vores forunderlige hverdag med børnene og med hinanden. Samarbejde er nøgleordet for at skabe harmoni og balance i hverdagen.

Faglighed er vigtig

Vi vægter fagligheden og prioriterer ressourcer til uddannelse højt, så medarbejderne føler sig klædt på og opdateret til at yde den bedste kvalitet i deres arbejde. Vi deltager jævnligt på kurser og seminarer, hvor vi ajourføres og opdateres i nyeste forskning og viden inden for 0-6 års området. Vi er  hvert  2. år på kursus i førstehjælp som er tilpasset vores målgruppe.
Det er vigtigt for os, at der er tid til de daglige opgaver, så vores arbejde kan udføres ordentligt og kvaliteten er i top. Planlægning og samarbejde er nøgleordene, ligesom vi prioriterer en god normering, så der er hænder nok i hverdagen. 

Den gode stemning starter fra oven

Vi mener, at den gode stemning starter fra oven. Derfor er ledelsen meget bevidst om, at gå forrest som det gode eksempel og støtte personalet, i deres daglige arbejde. Personalet er en uvurderlig ressource, som vil vokse og udvikle sig i takt med de muligheder de bliver tilbudt.  Arbejdsglæden er den største drivkraft hos en medarbejder, og den værner vi om i vores hus. Derfor prioriterer vi, at personalet i Gummerup private Vuggestue og Børnehave har optimale arbejdsforhold og vi søger til stadighed at gøre det attraktivt at være en del af vores team, med bl.a at tilbyde medarbejderene en attraktiv madordning og sundhedsforsikring .